11. December

Den nyöppnade blir eleven
lär sig allt om Juleland
”Knäcksmet rör man bäst med sleven
inte med en tomtehand”

Hettan klarar Nissens ytskikt
händer utav smedens sort
Kanske därför knäckvarm insikt
titt som tätt kan glömmas bort

Text: KJ Andersson
Bild: Hannes Berg