Bonuslucka #3 !!!

Har ni Lloyd S Shapley studerat?
Pristagare i ekonomi
han har endast implementerat
tomtens klapputdelningsteori
_
Studera nu hans nuna
hans drag känns så bekanta
Addera nu en luva
nej kan det vara sant? -a
_
Att matcha klapp med recipient
i tid och även globalt
är rent logistiskt transcendent
men för tomten trivialt
_
För matchning han nu vunnit pris
men vad gäller distributionen
lär först helvettet frys till is
innan den realisationen
_
Text: Hannes Berg