15. December

Nisse_upphöjs

När Klas-Günter gjort de missar alla tomtar bör ha gjort
Får han det som alla Nissar ser som något riktigt stort

Luvan lärlingstiden slutför; bli en Nisse – äntligen!
Håll nu hårt i din symbol för myndighet – du får blott en!

Som en extra ficka är den – luvan rymmer nästan allt
Och den håller inne värmen så ej huvet hålls för kallt

Text: KJ Andersson
Bild: Hannes Berg

Alternativt rim:

Nissarna kan man aldrig klandra,
var och en har sin egen luva
på den kan man ingen snuva
så ligger de aldrig i luven på andra

Text: Sven Berg